Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PERZISTUJÍCÍ PLEURÁLNÍ VÝPOTEK PO AKUTNÍ DEKOMPENZACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB, KDYŽ „JEN“ KARDIOLOG NESTAČÍ

M. Vitásková, J. Hurňáková, D. Kautznerová, K. Šimonová, O. Šíp, K. Phamová, V. Adámková (Praha)
Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

ÚVOD: Vaskulitidy jsou heterogenní skupina onemocnění rozličné etiologie, které primárně vedou k zánětlivému postižení cévní stěny. Základní klasifikace vaskulitid je založena na anatomicko-patologickém dělení dle kalibru postižené cévy, hovoříme pak o vaskulitidách velkých a středních a malých cév.
POPIS PŘÍPADU: 64-letý pacient byl v listopadu 2022 hospitalizován na Kardiologické klinice FNM pro primomanifestaci srdečního selhání se sníženou ejekní frakcí (EF), etiologie byla hodnocena jako neischemická. Od prosince téhož roku jeho stav opakovaně vyžadoval rehospitalizace pro dekompenzace srdčního selhání s velkým levostranným fluidothoraxem. Navzdory diuretiky navozené negativní tekutinové bilanci byl fluidothorax stacionární a byly nutné opakované punkce. Biochemická a mikrobiologická analýza punktátů diagnózu více neobjasnila. Světlo do případu vnesla až vyšetření zobrazovací.
METODIKA:
1. CT/HRCT vyšetření hrudníku (leden 2023, Affidea Chodov): patrné zesílení stěny hrudní aorty, zejména v descendentním úseku (zánětlivé/pozánětlivé změny stěny aorty?). Doporučení: CT angiografické vyšetření (CTA).
2. CTA hrudní a břišní aorty (únor 2023, IKEM): obraz aorty, ledvin a hrudní a břišní aorty může odpovídat revmatoidnímu postižení – revmatoidní arteritida?
3. FDG-PET/CT trupu (březen 2023, NNH): výrazně zvýšená konzumpce glukózy zánětlivé etiologie (v.s. systémové záněltivé onemocnění) oboustranně v perinefritickém tuku, ve stěně hrudní aorty a suprarenálně ve stěně aorty břišní přecházející na a. Iliaca comm. a oboustranně difúzně v pleuře.
ZÁVĚR: V našem sdělení referujeme o koincidenci primomanifestace srdečního selhání a vaskulitidy velkých cév. Při nastavené farmakoterapii srdečního selhání a imunosupresívní léčbě vedené revmatologem se pacientův stav stabilizoval a výrazně se zlepšila kvalita jeho života.