Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RECIDIVA FULMINANTNÍ MYOKARDITIDY PO NÁKAZE VIREM SARS-COV-2 – KDYŽ JEDNA MECHANICKÁ PODPORA NESTAČÍ

T. Ondrúš, J. Pařenica, J. Stašek, L. Šujaková, T. Zatočil, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

Úvod: Fulminantní myokarditida je zánětlivé onemocnění myokardu charakterizované progredujícím akutním srdečním selháním vedoucím až ke kardiogennímu šoku a úmrtí. Infekce virem SARS-COV 2 je relativně častou příčinou myokarditidy, fulminantní průběh onemocnění je naštěstí málo častý. Recidiva fulminantní myokarditidy je popisována raritně.

Metodika a výsledky: Kazuistickým sdělením popisujeme případ mladé ženy, která překonala fulminantní zánět srdečního svalu v roce 2015. Pacientka byla referována na naše oddělení v listopadu 2022 s příznaky akutní myokarditidy po nákaze virem SARS-COV 2. Navzdory iniciální hemodynamické stabilitě a jen lehké systolické dysfunkci levé komory stav nemocné rychle progreduje do kardiogenního šoku. Pacientce byla časně zavedena krátkodobá mechanická srdeční podpora – mikroaxiální krevní pumpa (Impella CP). I přes její optimální funkci a maximální farmakoterapii dochází k další progresi šoku, nemocná byla tentýž den napojena na mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO). Opakované echokardiografické vyšetření ukazuje masivní otok srdečního svalu s minimálním srdečním výdejem. Po 4 dnech dochází k postupné regresi otoku a zlepšování systolické funkce levé komory. Průběh byl komplikován refrakterním selháním ledvin s nutností použití eliminačních metod. Po normalizaci srdeční funkce byla po 7 dnech ukončena Impella CP, den poté ECMO. K obnově renálních funkcí došlo po 36 dnech. Pacientka byla po 46 dnech hospitalizace propuštěna v dobrém klinickém stavu

Závěr: Fulminantní myokarditida při infekci SARS-COV 2 je potenciálně smrtelné, ale vyléčitelné onemocnění. Použití mechanických podpor oběhu společně s farmakologickou léčbou, pečlivou prevencí všech možných komplikací a podporou multiorgánového selhání je stěžejní pro překlenutí těžkého kardiogenního šoku. Sdělení je doprovázeno bohatou obrazovou dokumentací.