Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ECMO A TAVI V JEDNOM SEZENÍ - NENÍ TO UŽ PŘÍLIŠ?

M. Novák, P. Kala, A. Tomášek, M. Třetina, J. Sikora, P. Malík (Brno)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

Popisujeme kazuistiky dvou pacientů.

1) muž, 73 let, s kritickou aortální stenozou, již kompletně nachystaný k TAVI. U pacienta došlo k velmi rychle progredujícímu srdečnímu selháním až do obrazu srdeční zástavy. Po 35 minutách KPR byl převezen na hybridní sál k zavedení VA ECMO a ihned poté podstoupil TAVI. Folow-up pacienta aktuálně 10 měsíců - pacient je žijící s potřebou dlouhodobé ošetřovatelské péče.

2) žena, 76 let, s kritickou aortální stenou a velmi těžkou dysfuncí levé komory srdeční. Pacientce na kombinované farmakologické podpoře oběhu bylo zavedeno VA ECMO a poté podstoupila TAVI. Další průběh nekomplikovaný, pacientka je aktuálně ve velmi dobrém funkčním stavu.