Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TESTOVÁNÍ VASOREAKTIVITY KORONÁRNÍCH TEPEN POMOCÍ ACETYLCHOLINU – PILOTNÍ PROJEKT

H. Moravcová, M. Rezek, O. Hlinomaz (Brno)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

Úvod: Spasmy koronárních tepen mohou být jednou z možných příčin akutních i chronických koronárních syndromů. Jsou spojeny i se vznikem závažných arytmií a náhlé srdeční smrti. Testování pomocí intrakoronárního podání acetylcholinu je jednou z doporučených metod k potvrzení koronárních spasmů. Doposud však nebyla tato metoda v České republice rutinně dostupná.
Cíl: Cílem naší pilotní studie bylo zavést testování pomocí acetylcholinu do klinické praxe, zhodnotit bezpečnost podání a případné nežádoucí účinky. 
Metodika: Pacienty jsme vyšetřovali pomocí jednotného protokolu, který spočíval v postupném podání acetylcholinu ve zvyšující se dávce nejprve do levé koronární tepny a v případě negativního výsledku následně do pravé koronární tepny. EKG bylo rutinně natáčeno na začátku a konci procedury a po každém podání jakéhokoli léčiva do koronární tepny či vzniku bolestí na hrudi.
Výsledky: Vyšetřili jsme 25 pacientů. Další nábor byl zastaven pro výpadek dodávky acetylcholinu. Indikace k vyšetření byly: klinické podezření na vasospastickou anginu s předchozím negativním koronarogramem (76%), pacienti s infarktem myokardu bez obstrukce koronárních tepen (16%) a přeživší po mimonemocniční srdeční zástavě či fibrilaci komor (8%). V průběhu testu nedošlo u nikoho ke klinicky významným nežádoucím účinkům, které by vedly k jeho přerušení. Nejčastější nežádoucí účinky byly arytmické, zejména bradykardie přechodného charakteru (44%). Test byl pozitivní v 56 % případů – z toho 57% difuzní spasmus, 29% mikrovaskulární dysfunkce, 14% multifokální spasmus.

Závěr: Testování vasoreaktivity koronárních tepen pomocí acetylcholinu je v našich podmínkách proveditelnou metodou, která se, dle námi získaných prvních zkušeností, ukázala jako relativně bezpečná, bez významných nežádoucích účinků. Během naší pilotní studie mělo 56% pacientů pozitivní výsledek.