Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE PLIC Z POHLEDU SESTRY

B. Homolová , A. Krüger , K. Švenková  (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Úvod. Elektrická impedanční tomografie plic (EIT) představuje metodu pro neinvazivní a kontinuální monitorování plicní mechaniky a funkce bez nutnosti radiační expozice pacienta.


Metody. Na našem pracovišti využíváme systém Enlight 1800 (TIMPEL, Eindhoven, Nizozemí) ke kontinuálnímu sledování plicní ventilace u vybraných pacientů s oběhovou nestabilitou, kteří jsou na umělé plicní ventilaci (UPV). Pomocí 32 periferně umístěných elektrod a vysokofrekvenčního vzorkování (50 cyklů za sekundu) jsou analyzovány změny v elektrické impedanci plic, umožňující průběžnou optimalizaci a přizpůsobení ventilačních parametrů podle individuálních potřeb pacientů.


Výsledky. S použitím EIT jsme byli schopni nepřetržitě a s vysokým rozlišením sledovat ventilaci a detekovat regionální odchylky v distribuci vzduchu v plicích. To nám umožnilo provádět rychlé úpravy v parametrech UPV, což vedlo k optimalizaci plicního managementu. Navíc schopnost EIT identifikovat asymetrie v perfuzi umožnila detekci komplikací, jako je například plicní embolie, což rozšiřuje využití této technologie v akutní kardiologii.


Závěr. EIT představuje inovativní metodu umožňující zefektivnění péče a minimalizaci potenciálních rizik spojených s ventilační terapií. Tato technologie nabízí značný potenciál pro včasnou detekci a reakci na patofyziologické změny v plicních funkcích a významně tak přispívá k optimalizaci léčby a zvyšování standardů akutní kardiologické péče.