Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROVEDENÍ KATETROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ- INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, R. Jančar, B. Szmek, J. Mikovčák, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková (Třinec)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Metodika: Cestou jednodenní hospitalizace (JH) realizujeme výkony od roku 2008. Kromě leadless kardiostimulátorů, jsou to všechny ostatní implantační výkony, v rámci elektrofyziologických vyšetřeních výkony diagnostické i s katetrovou ablací. S rozvojem léčby fibrilace síní (FS) pomocí pulsního pole (PFA) došlo ke zkrácení dlouhého výkonu na dobu srovnatelnou s ostatními ablacemi. Od léta 2023 jsme cestou JH provedli první výkony u po PFA. Pacienti v tomto režimu musí splňovat indikační kritéria pro možné zařazení (Tab.1.) a také peri a postprocedurální podmínky pro dimisi (Tab.2.).
Výsledky: Od 29.11.2022-11.9.2023 jsme provedli celkem 593 katetrových ablací (372 M-63%, Ø 62 let, Ø BMI 30, Ø skia 7,6, Ø dávka 0,46)), z toho PFA bylo 343 (58%), (215 M- 63%, Ø 62 let, Ø BMI 31, Ø skia 9,6, Ø dávka 0,47), ne PFA ablací bylo 250 (42%) (157 M- 63%, Ø 59 let, Ø BMI 28, Ø skia 4,9, Ø dávka 0,43). Cestou JH byli zatím řešeni 2 pacienti s FS a PFA. Jednalo se o málo rizikové pacienty s perzistentní FS (demografické charakteristiky Tab.3.). U obou nekomplikovaných ablačních výkonů byl proveden komplexní zákrok v levé síni (LS), na konci naloženy na třísla Z stehy (periprocedurální charakteristiky Tab.4.).Oba nemocní byli 2 den po výkonu telefonicky kontaktování stran klinického průběhu (bez patologie), za 2-3 dny byly vytaženy Z stehy, doplněno ECHO se zaměřením na perikardiální výpotek (s negativním nálezem) a klinicky zkontrolování s odstupem 14 dnů po ablaci (s negativním nálezem a trvajícím sinusovým rytmem).
Závěr: Pacienti podstupující katetrovou ablaci fibrilace síní pomocí PFA rozšiřují indikační možnosti pro výkony provedené v rámci jednoodenní hospitalizace. Po splnění indikačních kritérií a správně nastavené metodice při dimisi i follow- upu se jeví tento postup jako bezpečný, zvyšující komfort nemocných i efektivitu vyžití lůžkového fondu