Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SMART HODINKY, NIELEN NA ZÁCHYT FIBRILÁCIE PREDSIENÍ

J. Zembjak, J. Farkaš, S. Mišíková (Košice, SR)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Za účelom záchytu porúch srdcového rytmu má moderná medicína v súčasnosti k dispozícii mnohé technológie, od starších holterovských EKG záznamníkov, cez rôzne externé EKG monitorovacie systémy po implantabilné slučkové rekordéry. V posledných rokoch k nim pribudli aj múdre hodinky.
Metóda: V práci prezentujeme prípad 34-ročnej pacientky s anamnézou palpitácií, po prekonaní Covid infekcie. Okrem potvrdenej tetánie bez významného interného predchorobia. Pacientka trpela častými záchvatmi palpitácií subjektívne veľmi zle tolerovanými s kolapsovými stavmi. Po príchode na pohotovosť na EKG bola zachytená fibrilácia predsiení s rýchlym prevodom na komory. Tento stav už bol pacientkou dobre tolerovaný. Nakoľko sa tento stav opakoval niekoľko krát mesačne, rozhodla sa zakúpiť si apple watch. Už pri prvom záchvate palpitácií sa pacientke podarilo pomocou apple watch zachytiť pravidelnú úzkokomplexovú tachykardiu s frekvenciou 211/minútu, subjektívne veľmi zle tolerovanú. Po ústupe ťažkostí a zlepšení stavu hodinky zachytili fibriláciu predsiení s rýchlym prevodom na komory. Pacientka sa na našom pracovisku podrobila elektrofyziologickému vyšetreniu, pri ktorom sme dokumentovali typickú atrioventrikulárnu nodálnu reentry tachykardiu a následne bola realizovaná ablácia pomalej dráhy. Po výkone sa u pacientky neopakovali žiadne poruchy rytmu.
Záver: O prínose múdrych hodiniek pri záchyte fibrilácii predsiení hovoria výsledky viacerých veľkých štúdií. Kazuistikou chceme poukázať na ich prínos aj pri diferenciálnej diagnostike v rámci rôznych porúch srdcového rytmu.