Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMBINOVANÝ KATETRIZAČNÝ UZÁVER UŠKA ľAVEJ PREDSIENE A PERZISTUJÚCEHO FORAMEN OVALE.

M. Šimurda, S. Juhás, D. Ondušová, A. Sudzinová (Košice, SR)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Uzáver perzistujúceho foramen ovale (PFO) je indikovaný na prevenciu paradoxnej embólie a zníženie rizika recidívy cievnej mozgovej príhody. Uzáver uška ľavej predsiene je indikovaný na zníženie rizika cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení a kontraindikáciou antikoagulačnej liečby alebo u pacientov s kardioembolickou cievnou mozgovou príhodou napriek adekvátnej antikoagulačnej liečbe (AKL). Prezentujeme prípad kombinovaného katetrizačného uzáveru uška ľavej predsiene a PFO v rámci jednej procedúry u pacienta s fibriláciou predsiení a PFO s významným pravo-ľavým skratom.

Popis prípadu: Ide o 56 ročného pacienta, hypertonika, s chronickým srdcovým zlyhávaním so zachovanou EF ĽK, s paroxyzmálnou a perzistujúcou fibriláciou predsiení, po ischemickej cievnej mozgovej príhode (iCMP) napriek adekvátnej AKL dabigatranom, s následne dokumentovaným PFO s významným pravo-ľavým skratom pri Valsalvovom manévri pri transezofageálnom echokardiografickom (TEE) vyšetrení (PFO anatomicky vhodné na katetrizačný uzáver). U pacienta bol vzhľadom k uvedenému indikovaný katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene s následným uzáverom PFO. Pod TEE kontrolou bol vykonaný úspešný uzáver uška ĽP Amplatzer Amulet oklúderom veľkosti 28mm, následne cez identickú transseptálnu punkciu bol realizovaný úspešný uzáver PFO Amplatzer oklúderom č. 30. Priebeh procedúry aj nasledujúci priebeh hospitalizácie boli bez komplikácií, pacient bol prepustený s duálnou antitrombotickou liečbou apixaban+clopidogrel na dobu 3 mesiacov s následnou dlhodobou AKL apixabanom. Počas doterajšieho sledovania neboli u pacienta zaznamenané žiadne komplikácie ani recidíva iCMP.

Záver: Kombinovaný katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene s následným uzáverom PFO môže byť bezpečne realizovaný u pacientov s klinickou indikáciou na uzáver uška ľavej predsiene a zároveň uzáver PFO.