Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SYNDROM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE V KONTEXTU ARYTMIÍ - DVĚ KAZUISTIKY

I. Ranič, O. Jiravský, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod a cíl:
Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je porucha charakterizovaná opakujícími se epizodami obstrukce horních cest dýchacích. OSAS je asociovaná se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění včetně arytmií. Mechanismus spojující OSAS a arytmie zahrnuje intermitentní hypoxii, aktivaci sympatického nervového systému a zvýšené zánětlivé márkery. Přetlaková léčba (CPAP) prokázala, že snižuje kardiovaskulární riziko a má přímý vliv na arytmie. V této práci popisujeme zkušenosti s léčbou OSAS u dvou pacientů s bradyarytmiemi.
Metoda:
Analýza kazuistiky u dvou pacientů s OSAS s bradyarytmií a odpovědí na léčbu CPAP
Výsledky:
Pacient č. 1
42 letý pacient referován po synkopě se záchytem významných SA blokád s trváním 6,7 s. Echokardiograficky dobrá funkce LK, bez bradykardizujíci medikace,  se zachovalou chronotropní kompetencí, negativní elektrofyziologické vyšetření s pozitivním atropinovým testem, HUTT negativní. Provedena limitovaná polygrafie, kde AHI 84/hod, T 90 je 23 %. Zaléčen CPAP a s odstupem jednoho týdne proveden kontrolní EKG holter, kde plné vymizení dysfunkce SA uzlu.
Pacient č. 2
70 letý pacient, během spánku úseky AV blokády II stupně 2:1 a Wenckebach, asymptomatický. Dobrá systolická funkce LK, po CABG. Provedena limitovaná polygrafie, kde AHI 78/hod, T90 je 48 %, nasazená léčba CPAP. Kontrolní EKG holtery s významnou redukcí nočních AV blokád.
Závěr:
Kazuistiky dokumentují příznivý vliv léčby CPAP u pacientů s OSAS na bradyarytmie. Časná diagnostika OSAS a individuální léčba pacientů zejména s arytmiemi může vést k zlepšení stavu pacientů. Léčba OSAS pomocí CPAP se u indikovaných pacientů se může stát součástí algoritmu léčby bradykardií doplňující kardiostimulaci a neuroablaci. Do budoucna je nutné provedení observačních a randomizovaných studií ve spojitosti léčby OSAS a její efektu na arytmie.