Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LÉČBA PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU METODOU KARDIONEUROABLACE U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM

M. Mudroch, M. Hrachovina, T. Gabera Drtina, M. Mráček, F. Müller, J. Baroch, J. Brada, Š. Kralovec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod:
Kardioneuroablace je rozvíjející se metoda léčby bradykardických poruch srdečního rytmu vznikajících na funkčním podkladě. V principu se jedná o endokardialní radiofrekvenční ablaci epikardiálně uložených plexů vegetativního nervového systému. Cílem je zhodnotit přínos monitorace těchto pacientů pomocí implantabilního ekg záznamníku (ILR).
Soubor a metoda:
Touto metodou léčby se na našem pracovišti zabýváme od roku 2018 a do 12/2022 jsme ji provedli u 57 pacientů (23 žen, 39,4± 10,1 let). 20 z těchto pacientů mělo před výkonem implantován ILR indikovaný z důvodu málo frekventních synkop. Díky záchytu kardioinhibiční synkopy či symptomatické bradykardie tak byli tito pacienti indikováni k ablačnímu výkonu. V příspěvku bych rád ukázal naše zkušenosti s využitím ILR při indikaci k výkonu a následném hodnocení jeho akutního i dlouhodobého efektu.
Závěr:
Kardioneuroablace je velmi efektivní metoda léčby funkčních bradykardických poruchy srdečního rytmu. Klinickou efektivitu potvrzuje i monitorace pomoci ILR.