Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

IMPLANTABILNÍ EKG ZÁZNAMNÍKY - ZKUŠENOST KARDIOCENTRA NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, J. Šimon, M. Mudroch, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Implantabilní EKG záznamníky (ILR) představují základní diagnostickou modalitu v oblasti arytmií, resp. synkopy a embolizační CMP. Jde o malá zařízení zaváděná do podkoží levého hemithoraxu schopna řádově několik let a v některých případech telemetricky zaznamenávat poruchy srdečního rytmu (na základě definovatelných kriterií či aktivací symptomového tlačítka pacientem). Za cenu drobného ambulantního zákroku tak poskytují cenné údaje nejen diagnostické, ale slouží i pro kontrolu úspěšnosti cílené terapie.

Metoda a soubor: ILR dnes nabízí několik výrobců. V NNH máme přímou zkušenost s několika generacemi záznamníku Medtronic Reveal (XT, LINQ, LINQ II) a nepřímou se zařízením Biotronik Biomonitor (implantovány v jiném zařízení, kontroly v NNH). V období květen 2014-leden 2023 bylo implantováno 722 záznamníků (2014 14 implantací, 2022 115 implantací). Soubor čítá 458 žen, 264 mužů, průměrný věk 56,48±16,64. Implantace z indikace synkopy (350), palpitace (154), synkopa s palpitacemi (102), kryptogenní CMP (46), širokokomplexová tachykardie (37), bradykardie (26), monitorace po katetrizační ablaci (7).

Výsledky: Diagnoza stanovena u 423 pacientů. Bradykardie u synkop (284 - AV blokáda, asystolie, terminační pauzy při fibrilaci síní), fibrilace síní, a AVNRT u palpitací (127), fibrilace síní v souboru CMP (12). Ostatní zatím bez stanovení diagnozy (201) či bez evidence poruch rytmu po dobu životnosti ILR (97). 

Kazuistiky: 

1. Muž, 40 let, palpitace + presynkopy, ILR: AVNRT + asystolie, RFA pomalé dráhy, kardioneuroablace. 

2. Muž, 27 let, synkopa, negativní Holter, HUTT, TTE, ajmalin (atyp. RBBB), ILR: asystolie, kardioneuroablace.

3. Muž, 64 let, iCMP, TL, TEE neg. MDT: četné SVES, ILR: záchyt FiS, katetrizační ablace.

 

Závěr: ILR představují efektivní nástroj v detekci poruch srdečního rytmu a monitorace úspěšnosti terapie.