Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ MAPOVÁNÍ MULTIPOLÁRNÍM VS. ČTYŘPOLÁRNÍM ABLAČNÍM KATÉTREM

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, F. Lehár, O. Toman, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: U pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS) může mapování multipolárním katétrem urychlit identifikaci arytmogenních zdrojů běžící FS nebo konvertované síňové tachykardie (AT) a tím zkrátit dobu výkonu a zlepšit výsledek katetrové ablace. Cílem je srovnání procedurálních charakteristik a dlouhodobých výsledků radiofrekvenční ablace (RFA) DPFS mezi dvěma přístupy k mapování v prospektivní randomizované studii.
Metodika: Mezi 1/2019-9/2021 byla RFA provedena 172 pacientů s DPFS. Srovnávalo se mapování multipolárním katétrem Pentaray (skupina 1, n=85) vs. ablačním katétrem Navistar STSF (skupina 2, n=87). Stupňovaná ablace - izolace plicních žil (PŽ), extra PŽ ablace v levé síni, ev. koronárním sinu, ev. v pravé síni - měla za ideální procedurální cíl ukončení FS a obnovení SR ablací, průběžné cíle zahrnovaly IPŽ, blokáda stropu levé síně, mitrálního isthmu, resp. CTI. Sledování obsahovalo 7denní monitoraci EKG každé 3 měsíce v prvním roce a každých 6 měsíců následně.
Výsledky: Ve skupině 1 vs. 2 se podařilo terminovat FS (do SR nebo AT) in 70 (82%) vs. 68 (78%) pacientů (p=0,81) a obnovit SR ablací in u 54 (64%) vs. 46 (53%) pacientů (p=0,46). Čas výkonu, skiaskopie a aplikace RF (minuty) byly 251±46 vs. 257±45 (p=0,35); 10,4±2,8 vs. 11,0±3,1 (p=0,17), resp. 70±21 vs. 70±24 (p=0,98). Na konci sledování 16-48 měsíců byl stabilní SR přítomen u 72 (85%) vs. 70 (80%) po opakované ablaci u 42 (49%) vs. 42 (48%) pacientů. Pouze 29 (34%) vs. 26 (30%) pacientů zůstalo bez recidivy AF/AT (>30 s) po jedné ablaci (všechna p=NS).
Závěr: Mapování multipolárním katétrem vs. standardním ablačním katétrem nebylo spojeno se signifikantními rozdíly v procedurálních charakteristikách a klinických výsledcích RF ablace DPFS.