Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ROZDÍLY MEZI ADOLESCENTNÍMI A DOSPĚLÝMI SPORTOVCI: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE

O. Jiravský, J. Smýkal, B. Jiravská Godula, P. Pešová , R. Špaček, D. Krausová, T. Štěrbová, M. Pirchala, D. Hreňo, P. Zajíček, L. Škňouřil (Třinec, Přerov, Třinec Podlesí, Havířov, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod:
Centra sportovní kardiologie vznikla pod záštitou České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství. Jejich primární cílem je poskytovat kardiologickou péči se znalostmi specifik této subpopulace.
Cíl: Analyzovat rozdíly mezi kohortami adolescentních sportovců ve věku 15-18 let a plnoletých sportovců starších 18 let.
Metoda: Retrospektivní analýza dat získaných z registru centra sportovní kardiologie během let 2020-2022.
Výsledky:
Za 3 roky bylo v CSK Nemocnice Agel Třinec Podlesí vyšetřeno celkem 149 sportovců, z toho ve věku 15-18 let 42 sportovců a 107 sportovců starších 18 let. Statistické porovnání obou kohort ukazuje významné rozdíly v týdenním objemu tréninku (8 vs 10 hodin,p=0,007), v letech tréninku, v zastoupení pohlaví ( v adolescentní kohortě 28,6 % žen vs 11,2% žen v dospělé kohortě, p= 0,01). Statistice rozdílně také analyzujeme indikaci k vyšetření v CSK, kde v adolescentní skupině je nejčastějším indikujícím tělovýchovný lékař (p=0,03). V dospělé kohortě bylo pak zjištěno statisticky větší zastoupení jedinců užívajících suplementy (26 vs 46 %, p=0,028). V adolescentní skupině byla pak významně výše indikováno MRI srdce (41 vs 22 %, p=0,018). Přehledné výsledky v tabulce č1.

Závěr:
Existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními a dospělými sportovci vyšetřovanými v centru sportovní kardiologie. Je nutné chápat, že statisticky významný rozdíl nemusí být klinicky významný rozdíl a že roli rozdílů pro dlouhodobou prognózu a hlavně jejich příčinu by bylo nutné ověřit prospektivními daty.