Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PROČ PRÁVĚ JÁ KDYŽ JSEM SPORTOVEC?

D. Krausová, O. Jiravský, B. Jiravská-Godula, P. Pešová (Třinec)
Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

Kryptogenní mozková příhoda (CS) je typ mozkové ischémie nejasné etiologie. Kauzální vztah mezi CS a patent foramen ovale (PFO) nebyl přesně definován, proto současně používané RoPE Score určuje pravděpodobnou souvislost CS s PFO a poté poskytuje důležitou informaci komu uzavřít PFO nebo uvažovat o jiné příčine CS. Prezentujeme 3 kazuistiky - 2 závodních  běžců a jedné reakreační cyklistky, kteří překonali cévní mozkovou příhodu (CMP), byl u nich detekován PFO a u 2 se indikoval uzávěr PFO. První 66-letý elitní maratonec překonal dne 25.2.2022 CMP s uzávěrem arteria cerebri media se vznikem dysartrie a monoparézy levé horní končetiny s nutnosti aplikace trombolýzy. Transesofageální echokardiografie (TEE) detekuje PFO a během hospitalizace zachycena paroxyzmální fibrilace síní. Jeho RoPE Score bylo 6 bodů, tedy 62% možné etiologie při PFO. Indikován k rádiofrekvenční ablaci (RFA) dne 12.8. 2022 v kardiocentru Třinec Podlesí. V druhé době uvažováno o uzávěru PFO. Druhý 35-letý ultraběžec prodělal CMP dne 5.6.2022 se vznikem pravostranné hemiparézy. TEE prokázalo přítomnost PFO. Jeho RoPE Score bylo 9 bodů, tedy 88% možné etiologie při PFO, byl indikován k uzávěru PFO, ten proveden dne 19.8.2022. Po uzávěru nově paroxyzmy fibrilace síní pravděpodobně iatrogenní v souvislosti s implantaci okluderu. V úvahu RFA arytmie pokud bude trvat arytmie i po časovém odstupu, zůstava na antikoagulační terapii.Třetí 41-letá rekreační cyklistka překonala CMP dne 5.8.2022 s pravostrannou hemiparézou. Jeji RoPE Score bylo 8 bodů, tedy 84% pravděpodobné etiologie při PFO. Indikována k uzávěru PFO, ten uzavřen okluderem dne 7.10.2022. Nastavena na duální antitrombotickou terapii. Prezentujeme kazuistiky 3 sportovců (2 z nich závodní běžci různeho věku) po prodělání CMP s variabilní pravděpodobnosti etiologie CMP a přítomného PFO na základě stanovení jejich RoPE Score.