Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

E. Kubalová, Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, F. Lehar, I. Raková, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) fibrilace síní (FISI) tvoří většinu z celkového počtu výkonů na našem elektrofyziologickém pracovišti. Od roku 2020 je součástí výkonu kromě RFA i vytvoření voltážové mapy levé síně (LS) umožňující stanovit míru fibrotické přeměny svaloviny síně jako potenciální substrát přispívající ke vzniku a udržení arytmie. Voltážové mapy (VM) jsou vytvářeny u pacientů podstupující primoablaci i reablaci. Cílem naší práce je vyhodnotit podíl progrese fibrózy síňového myokardu na recidivě fibrilace síní srovnáním voltážových map z primoablace a reablace.


Metodika: Retrospektivně jsme vyhodnotili VM pacientů s primoablací a reablací. Voltážové mapy jsme hodnotili okulometricky, rozdělením LS na 5 segmentů. Progrese fibrózy jsme hodnotili stupněm 0 pro zdravou tkáň, 1 jako částečně jizevnatou tkáň, 2 pro fibrózní tkáň. Hodnotili jsme mapy u pacientů podstupující katétrovou ablaci s anamnézou paroxysmální i perzistující FISI, kdy součástí ablačního výkonů u primoablace byla pouze izolace plicních žil.


Výsledky: Celkově byla v období od 9.2020 do 09.2022, 24 měsíců, vytvořena VM u 347 pacientů s FISI podstupujícím radiofrekvenční ablaci poprvé. V období od 01.21 do 12.22 bylo vytvořeno 120 VM u pacientů podstupujících reablaci pro recidivu FISI, z toho u 36 pacientů byly k dispozici VM z obou výkonů. U 8 pacientů (22 %) byla zjištěna progrese fibrózy v LS, zbytek pacientů (28, 78%) byl bez progrese fibrózy. Nejčastější progrese fibrózy byla na stropě LS (4, 50 %), na přední stěně (3, 40 %), a na zadní stěně (2, 25%). Častější byla progrese fibrózy zaznamenána u žen, jinak se základní charakteristiky skupin statisticky nelišily. 


Závěr: Progresi fibrózy jsme zaznamenali u 8 pacientů ze souboru 36 hodnocených voltážových map. Progrese fibrózy se dle našeho vyhodnocení na recidivě fibrilace síní podílí jen okrajově.