Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

UKLÁDÁNÍ DAT Z KONTROL IMPLANTOVANÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl:
Moderní kardiostimulátory a ICD přístroje generují velké množství informací, jejichž skladování v papírové podobě je prostorově náročné a v případě potřeby nemusí být skladované informace ihned k dispozici. Cílem tedy je informace ukládat do nemocničního informačního systému (NIS).
Metodika:
Ve FN Plzeň je jako NIS používán Winmedicalc4 pracující s databází Oracle. Moderní programery společnosti Boston Scientific mají možnost ukládat veškerá data na externí flash disk v souborovém formátu HL7. Program LATITUDE Link™ po načtení obsahu flash disku zobrazií veškeré informace ve formátu pdf na obrazovce počítače, neboť vlastní pdf soubor je v souboru HL7 kódován pomocí Base64. Řešení připojováním a odpojováním flash disků, ukládání pdf souborů na PC a následné načítání do NIS je časově náročné, náchylné na chyby a opětovné připojování periferií k USB portům destruuje tyto porty.
Výsledky:
Programer jsme připojili kabelem k přepínači USB portů obsahujícím samostatný vstup pro flash disk. Data získaná z implantátu se uloží stisknutím příslušného tlačítka na obrazovce programeru na USB disk. Poté se přepínačem přepojí spojení flash disku s PC, kde LATITUDE Link™ načte obsah flash disku na lokální disk počítače. V prostředí C# byl vytvořen script, který z HL7 extrahuje pdf soubor a uloží jej na disk PC. NIS pak v pravidelných intervalech prochází obsah tohoto adresáře a nalezený soubor pomocí hlavičky identifikující nemocného načte jako samostatnou událost. Od uživatele tento systém vyžaduje uložení na dat na flash disk a stisknutí tlačítka na přepínání propojení flash disku mezi programerem a PC.
Závěr:
S minimálními náklady a za minimálních nároků na uživatele se podařilo vytvořit systém, který ukládá velké množství dat obsažených v implantovaných kardiostimulátorech nebo ICD systémech do NIS. Tím se tyto informace stávají snadno a dlouhodobě dostupnými.