Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS

J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava)
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Bolesti na hrudi jsou jedním z nejčastějších důvodů příjmu na kardiologické oddělení. Etiologie může být kardiální, plicní, cévní, gastrointestinální nebo muskuloskeletální. Prezentujeme dva pacienty s neobvyklou příčinou bolestí na hrudi.
Kazuistika: 64letá pacientka byla přijata na oddělení kardiologie pro progresi námahové dušnosti doprovázené intermitentními tlakovými bolestmi na hrudi v posledním měsíci. Na EKG byl přítomen sinusový rytmus s difuzními repolarizačními změnami charakteru depresí ST úseku a negativizace T vln. Laboratorní hodnoty hs-cTnI byly negativní. Pacientka podstoupila selektivní koronarografii s negativním výsledkem. Jako vedlejší nález byla zobrazena objemná hiátová hernie. Pacientka byla následně došetřena a úspěšně operována na specializovaném pracovišti. Po výkonu výše uvedené symptomy zcela odezněly.
Druhá kazuistika je věnována 76letému muži s historií ischemické choroby srdeční s hraniční stenózou RIA, s paroxyzmální fibrilací síní na antikoagulační léčbě rivaroxabanem, který byl přijat na kardiologické oddělení s anamnézou intermitentních, týden trvajících bolestí na hrudi charakteru atypických stenokardií doprovázených nevolností. Po opakovaném zvracení kávové sedliny, přes adekvátní terapii pacient umírá pod obrazem plicního edému na srdeční zástavu. Následná pitva prokázala objemnou, částečně uskřinutou hiátovou hernii, která pravděpodobně zevním útlakem způsobila akutní srdeční selhání v terénu již přítomného chronického srdečního selhání.
Závěr: V diferenciální diagnostice bolestí na hrudi je vždy nutné myslet i na méně obvyklé příčiny, mezi něž patří i hiátová hernie. Základním vstupním vyšetřením kromě pečlivě odebrané anamnézy a laboratoře zůstává RTG plic. V přítomnosti závažné hiátové hernie je typickým nálezem přítomnost žaludeční bubliny v mediastinu.