Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM

M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil  (Praha)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Papilární fibroelastom je primární nádor tvořící 7-10% benigních srdečních nádorů. V 90% se vyskytuje na chlopních (nejčastěji na aortální a mitrální), vzácně na papilárních svalech, šlašinkách nebo nástěnném endokardu. 

Kazuistika: 76 letý muž byl v 4/2021 hospitalizován pro bolesti na hrudi a palpitace, akutně provedná SKG byla s nevýznamným nálezem. Náhodným nálezm na TEE byl útvar v oblasti ouška levé síně, po nasazení antikoagulační terapie nedošlo ke změně velikosti útvaru a proto byla v 7/2021 ukončena. Při nepřítomnosti známek periferní embolizace bylo postupováno konzervativně. V 1/2022 se pacient obrátil na naše kardiocentrum se žádostí o konzultaci dalšího postupu. TEE prokázalo v levé síni na endokardu mezi ouškem a levou horní plicní žilou přisedlý ovoidní útvar velikosti 9x5x4 mm s vlajícím bičíkovitým útvarem délky 13 mm. Byla vyslovena suspekce na papilární fibroelastom. K bližšímu určení útvaru jsme doplnili CT a MRI vyšetření srdce. ReSKG v 3/2022 prokázala incipientní aterosklerotické změny. Nálezy byly prezentovány na indikačním semináři a pacient byl indikován k chirurgickému řešení. V 7/2022 byla provedena robotická extirpace tumoru systémem DaVinci. Makroskopicky šlo o rosolovitý útvar připomínající spíše myxom, histologicky byl ale potvrzen papilární fibroelastom. Pooperační průběh byl nekomplikovaný a pacient byl časně propuštěn. Příznivý nález přetrvával i na ambulantní kontrole 9/2022. 

Závěr: Papilární fibroelastom se v 95% vyskytuje v levostranných srdečních oddílech a může být zdrojem periferní embolizace nebo embolizace do koronárních tepen. Léčbou je chirurgická resekce, ta je většinou doporučována i u asymptomatických tumorů, hlavně u větších a mobilních. U malých a přisedlých tumorů je možný konzervativní postup s pravidelnými echokardiografickými a klinickými kontrolami, ke zvážení je antikoagulace.