Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Intrakardiální tromby představují vysoké riziko tromboembolických příhod. Léčebné možnosti jsou farmakologické nebo chirurgické. Kazuistika demonstruje nelehké rozhodování o léčebné strategii u staršího muže s vyčerpanými biologickými rezervami s objemným trombem v levé komoře.
Kazuistika: 65letému kachektickému, polymorbidnímu pacientovi s anamnézou ischemické choroby srdeční, byl echokardiograficky diagnostikován objemný trombus v těžce dysfunkční levé komoře, který byl následně verifikován a kvantifikován magnetickou rezonancí. Vzhledem k celkovému stavu a neúnosně vysokému riziku kardiochirurgického výkonu byla operace kontraindikována. Bylo přistoupeno k antikoagulační léčbě warfarinem. Pacient následně prodělal iCMP, jejíž následky se podařilo minimalizovat při dobré následné péči. Kazuistika se věnuje omezeným možnostem léčby u tohoto typu pacientů.
Závěr: Léčba velkých intrakardiálních trombů by měla být primárně chirurgická z důvodu nebezpečí embolizace při antikoagulační terapii. Pokud je operační riziko velmi vysoké, nezbývá než volit „menší zlo“ s vědomím možného neúspěchu.