Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RECIDIVUJÍCÍ TAKOTSUBO SYNDROM S ODLIŠNOU MORFOLOGICKOU PREZENTACÍ.

J. Borová , M. Pleva, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec)
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Takotsubo syndrom (TSS) je charakterizován akutní transitorní dysfunkcí LK,která není vysvětlitelná obstrukcí koronárních tepen,či zánětlivým postižením myokardu. Nejčastějším spouštěčem je fyzický či emoční stres. Klinicky imituje akutní koronární syndrom (AKS). TSS představuje 1-3 % všech AKS a 5-6 % STEMI u žen. 90% pacientů tvoří ženy (80% ženy starší 50 let). Podle distribuce poruch kinetiky jsou klasifikovány čtyři formy:apikální,midventrikulární,bazální a zřídkavé fokální formy TTS.

Popis případu: Prezentujeme kazuistiku ženy (nar. 1961), která byla v roce 2014 referovaná k provedení akutní koronarografie (SKG) pro podezření na STEMI, v roce 2020 pak rehospitalizovaná pro recidivu bolestí na hrudi s pozitivitou troponinu,tentokrát bez jednoznačných EKG změn. SKG byla v obou případech negativní. Provedená ventrikulografie a ECHO prokázaly vstupně těžkou dysfunkci LK s poruchami kinetiky přesahujícími koronární povodí s absencí pozdního sycení a průkazem edému při vyšeření magnetickou rezonancí (MR). V prvním případě se jednalo o midventrikulární formu TSS s cirkulárním postižením všech středních segmentů LK,v případě recidivy se jednalo o apikální formu TSS. Ani při zpětném cíleném dotazování nebyl identifikován jednoznačný emoční či fyzický stresor předcházející vzniku potíží.       

Diskuze: Podle dat z multicentrického evropského registru GEIST (zahrnujícího 749 pacientů)  se recidiva TSS vyskytla u 4% pacientů,přičemž nebylo možné definovat žádné prediktory rizika rekurence. 20% recidiv se prezentovalo odlišnou distribucí poruch kinetiky než tomu bylo u první epizody. Většina recidiv byla zdokumentovaná v prvních pěti letech. 

Závěr: Pacienti s historií TSS mají riziko rekurence. V případě recidivy symptomů imitujících AKS by tato měla být zvážena. MR je přínosná především v odlišení jiné příčiny onemocnění (zánět, MINOCA).