Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY

E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc)
Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

Hypertrofická kardiomyopatie je komplexní kardiologická diagnóza se širokou diferenciální diagnostikou. Etiologicky může být toto onemocnění způsobené familiárně podmíněnou mutací sarkomerických proteinů, genetickými mutacemi způsobující střádavé choroby, nebo nefamiliárně u amyloidové kardiomyopatie u AL či senilní transthyretinové amyloidózy. Přesné určení příčiny hypertrofie myokardu vyžaduje precizní diferenciálně diagnostický postup a multioborovou spolupráci kardiologa, hematologa a klinického genetika. Cílem této kazuistiky je demonstrovat krok po kroku došetření etiologie hypertrofické kardiomyopatie u 76leté pacientky, u které se nakonec potvrdila AL amyloidóza jako příčina hypertrofie myokardu.