Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI

J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Snaha o zrychlení a zefektivnění RFA vedla ke konceptu HPSD ablace (high power short duration). Jedná se o RFA pomocí vysokého výkonu generátoru RF energie s krátkou dobou aplikace oproti běžně užívanému režimu LPLD (low power long duration).
Metody: V období od 6/2020 do 12/2020 podstoupilo na našem pracovišti 50 pacientů s paroxymální fibrilací síní RFA metodou HPSD (výkon 70W, aplikace 5-7sec., proplach 30ml, Flexability Abbott). Ve stejné době podstoupilo RFA fibrilace síní 50 pacientů ve standardním ablačním režimu LPLD (výkon 25-35W, TactiCath Abbott). Byla zhodnocena periprocedurální data (trvání výkonu, ablační čas, RTG dávka) a rekurence síňových arytmií ve 12 měsíčním sledování.
Výsledky: Délka výkonu ve skupině HPSD byla 113,44 ± 20,72min, resp. 148,89 ± 28,39min ve skupině LPLD. Ablační čas ve skupině HPSD byl 8.81 ± 3,01min, ve skupině LPLD 37.27 ± 11,73min. RTG dávka byla 1435.39 mGycm2 ve skupině HPSD, resp. 3669.98 mGycm2 ve skupině LPLD. Follow-up do 12 měsíce dokončilo 45 pacientů v obou skupinách. Recidiva síňové arytmie (fibrilace nebo flutteru síní) byla zachycena u 31.1% pacientů (HPSD), resp. u 44.7% pacientů (LPLD). Periprocedurální komplikace nebyly při metodě HPSD zaznamenány.
Závěr: HPSD vede k významnému zkrácení procedurální času a radiační zátěže bez zvýšení rizika komplikací a při zachování efektivity výkonu.