Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ANALÝZA ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ

J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, J. Mikovčák, R. Neuwirth, R. Jančar, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková, K. Zeman, O. Jiravský (Třinec)
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Metodika: Cestou jednodenní hospitalizace (JH) jsou arytmologické výkony v naší nemocnici realizovány od roku 2008. Kromě leadless kardiostimulátorů (KS), provádíme všechny ostatní typy implantačních výkonů, v rámci invazivních elektrofyziologických vyšetřeních (EFV) jsou to jak výkony diagnostické, tak ty u kterých je provedena katetrová ablace. Provoz jednodenní kardiologie je zajištěn mezi 6,00- 18,00 hodinou. Během tohoto časového rozmezí jsou provedeny příjem pacienta, samotný výkon i následná dimise. Hospitalizace nepřesáhne 12 hodin.
Výsledky: V letech 2008- 2021 jsme cestou JH ošetřili celkem 2 422 (15,1%) z celkově 16 067 nemocných. V letech 2008 a 2009 se jednalo o celkově 5, resp. 7 nemocných, což bylo méně než 0,5% EFV výkonů a okolo 2,5% implantačních výkonů. K nárůstu došlo od roku 2011, od kterého bylo provedeno 2 417 (18%) výkonů z 13 387 celkového počtu, z toho 19% všech implantovaných KS, 31% implantabilních kardioverter-defibrilátorů a 10% EFV. V roce 2021 se jednalo o 143 (25%) nemocných s EFV, o 144 (53%) nemocných s primo nebo reimplantaci ICD a o 161 (35%) nemocných s primo nebo reimplantaci TKS. V průběhu sledovaného období bylo zachyceno minimum komplikací.
Závěr: Program JH pro pacienty podstupující arytmologické výkony v Nemocnice AGEL- Třinec- Podlesí začal v roce 2008 a postupně došlo k výraznému vzestupu jak absolutního, tak relativního počtu, a to s minimem komplikací. Tyto výkony vedou k většímu komfortu nemocných, ale také efektivnějšímu vyžití lůžkového fondu a snížení celkových nákladů na zdravotní péči.