Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MONITORACE TKÁŇOVÉ OXYMETRIE U NEMOCNÝCH S KARDIOGENNÍM ŠOKEM

P. Vrábelová, K. Neusserová, A. Krüger, P. Ošťadal (Praha)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod. Pomocí mozkové a somatické NIRS (near-infrared spectroscopy) oxymetrie můžeme měřit tkáňovou saturaci hemoglobinu kyslíkem. Jedná se o jednoduchou, neivazivní metodu měření u kriticky nemocných. Kontinuální monitorování tkáňové oxymetrie mozku a končetin umožňuje okamžitou terapeutickou reakci na patologické hodnoty.
Metody a výsledky. Porovnávali jsme několik systémů monitorace tkáňové oxymetrie, které používáme na našem pracovišti. Systém INVOS(Medtronic), Fore-Sight (Edwords Lifesciences) a Masimo (Masimo). U pacientů v kardiogenním šoku standardně monitorujeme obě mozkové hemisféry a obě dolní končetiny. Díky systému tkáňové oxymetrie jsme schopni okamžitě zachytit případnou hypoxii mozku či ischemii dolní končetiny a díky tomu zahájit další bližší diagnostiku a adekvátní terapii. Mezi používanými systémy na našem pracovišti jsou významné rozdíly v limitech normálních hodnot, přesnosti měření a dalších přídatných funkcí.
Závěr. U nemocných v závažných šokových stavech představuje mozková a somatická oxymetrie důležitý pokrok neinvazivní monitorace oběhu. Získáváme tak informace o dodávce a spotřebě kyslíku na tkáňové úrovni.