Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍSTUP K PACIENTOVI S DUŠNOSTÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

J. Callerová (Kladno)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Dušnost je indikací k výjezdu zdravotnické záchranné služby ve více než 10 % všech výjezdů. Úkolem záchranářů v přednemocniční neodkladná péče (PNP) je zjistit, zda je stav akutní a závažný a pokud je, zajistit vitální funkce (oxygenaci, ventilaci a stabilitu krevního oběhu), provést alespoň syndromologickou diagnostiku dušnosti s cílem identifikovat pacienty, kterým je možné podat nějakou okamžitou specifickou léčbu a rozhodnout o směřování transportu. Diferenciální diagnostika dušnosti je v PNP komplikovaná především pro omezené množství diagnostických prostředků a omezený časový rámec. Tím se situace odlišuje od komfortního prostředí urgentního příjmu nebo jednotky intenzivní péče. Vzhledem k velkému množství různých příčin dušnosti (kardiální, plicní, neuromuskulární, metabolické, psychogenní a další) je jejich přesné určení v PNP většinou nemožné. Jednou z možností jak zvýšit spolehlivost diagnostiky a především jak identifikovat ty, kteří profitují např. ze specifické léčby plicního edému je používání Point-of-Care Ultrasonografie. Protokol READY (Rapid prE-hospitAl DYspnoeya evaluation) je určený pro lékaře i nelékaře. Za pomoci poslechového nálezu na plicích a ultrasonografického vyšetření pleury a plic umožňuje velmi pragmaticky identifikovat jednotlivé typy dušnosti a odhalit kandidáty specifické léčby (léčba plicního edému a bronchodilatační léčba). Rozpozná i pacienty, u kterých je indikované pouhé zajištění vitálních funkcí. Autorka bude prezentovat protokol READY i svoje osobní zkušenosti s ním.