Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

UPLAVANÁ MIKRA A DALŠÍ EXTRAKCE CIZÍCH PŘEDMĚTŮ Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

V. Funioková, J. Dudíková (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Uplavaná MIKRA a další extrakce cizích předmětů z cévního řečiště
Vladimíra Funioková, Mgr. Jana Dudíková, MUDR. Jan Mrózek
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

 

Rutinní praxe provozu na katetrizačních sálech spočívá většinou v zavádění stentů nebo jiných předmětů ( chlopenních protéz, mitraklipu, okluderů) do srdce nebo do cévního řečiště. Jen výjimečně se naopak z cévního řečiště snažíme materiál odstranit při vzniku komplikací. Naše přednáška ukazuje 3 kazuistiky extrakce cizích nebo dislokovaných předmětů z cévního řečiště.

 

Kazuistika 1

Naše kazusistika popisuje neobvyklou dislokaci leadless kardiostimulátoru do odstupu pravé renální žíly a jeho úspěšné stažení pomocí lasso katétru do femorální žíly a jeho následnou extrakci z krátké kožní incize.

Kazuistika 2

Naše kasuistika popisuje pokus o rekanalizaci chronického uzávěru pravé koronární tepny, při kterém došlo k odlomení konce rekanalizačního koronárního vodiče. Vodič byl odstraněn pomocí zavedení extenze katetru do koronární tepny a trapování vodiče balonkovým katetrem.

Kazuistika 3

Naše kazusistika popisuje extrakci odlomeného konce PICC katétru z pravé síně pomocí lasso katétru skrze femorální žílu.


Závěr: V současnosti je prováděno v rámci intervenční kardiologie a arytmologie velké spektrum implntačních výkonů (zavedení stentu, kardiostimulátoru, atd.). Tyto výkony přináší časné i pozdní komplikace spojené s dislokací, frakturou, zánětlivou komplikací, na které musí být pracoviště připravena po stránce extrakčních pomůcek, ale zejména zkušeností a sehraností týmu, jelikož každý pacient představuje specifikum v postupu extrakce.

 

Adresa: FN Ostrava, 17. Listopadu 1790, Ostrava 8, 708 00
Vladimíra Funioková, vladkaffost.cz
Instituce: Fakultní nemocnice Ostrava, Interní a kardiologická klinika