Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORY - NAŠE 10TILETÉ ZKUŠENOSTI

M. Kadlecová, K. Kemzová, O. Doškářová , P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

První leadless kardiostimulátor na světě byl implantován 2.12.2012 na našem pracovišti. Implantován byl přístroj vyvinutý americkou firmou Nanostim. Přístroj byl implantován v rámci studie. 24.7.2014 byl implantován kardiostimulátor Micra fitmy Medtronic.

Implantace leadless kardiostimulátoru umožňuje implantovat intrakardiálně do pravé komory srdeční kompaktní stimulátor, který obsahuje baterii, elektrodu a řídící jednotku integrované do kapsule, která se  uchycuje pro do trámčiny stěny pravé komory. Odpadá tak nutnost preparovat podkožní kapsu pro umístění stimulátoru a zavádění elektrodového vodiče cévní cestou. Přínosem pro pacienta je snížení počtu akutních a chronických komplikací související s elektrodovým vodičem. K 10.1.2023 bylo na našm pracovišti zaimplantováno 399 pacientů.

U souboru našich pacientů nedošlo v pooperačním období k žádným závažným komplikacím. Po zavedení leealdless stimulátoru nejsou v těle pacienta elektrody a klesá tím tedy riziko infekce a nehrozí mechanické poškození elektrod. Implantace leadless kardiostimulátoru je vysokým přínosen pro kvalitu života pacientů s nutností trvalé kardiostimulace.