Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CTO- CHRONICKÝ TOTÁLNÍ UZÁVĚR KORONÁRNÍ TEPNY

L. Maňasová, J. Kupčíková, L. Pleva (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod:

Práce se formou kazuistiky zaměřuje na perkutánní koronární intervenci u pacienta s chronickým uzávěrem koronární tepny. Oblast srdečního svalu za uzávěrem je zásobena kolaterálami, které postačují pro jeho prokrvení v klidu, ale ne již při zátěži.

Metodika:

Ve své práci prezentujeme kazuistiku pacienta s chronickým uzávěrem pravé věnčité tepny (ACD), jejíž periferie je zásobena kolaterálami z povodí ramus interventricularis aterior (RIA). Byl využit retrográdní přístup cestou septálních heterokolaterál.

Závěr:

Rekanalizace CTO patří mezi komplexní koronární intervence kladoucí větší zátěž nejen na pacienta, ale i lékařský a sesterský personál, který  stojí na jednom místě mnohdy 2-3 hodiny a stále se musí soustředit na takřka titěrnou práci.