Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM U TAVI CESTOU SUBKLAVIÁLNÍHO PŘÍSTUPU

M. Branny, K. Netri, R. Jursa, D. Tavačová, J. Gloger, R. Madry, J. Dudíková, M. Porzer, J. Mrozek (Ostrava)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: u nemocných s závažnou aortální stenózou, kteří z důvodu AS pánevních tepen nemohou podstoupit transfemorální TAVI, je druhou nejméně invazivní přístupovou cestou implantace přes podklíčkovou tepnu. Tento přístup dosud vyžadoval použití celkové anestezie, která je však u nemocných s těžkou poruchou ventilačních funkcí kontraindikována. Interskalenický blok je metoda svodné anestezie, která se běžně používá od roku 1990 v oblasti ortopedie a traumatologie při operacích ramenního kloubu. Práce je doplněna obrazovým materiálem.

Cílem práce bylo zhodnotit efektivitu a bezpečnost interskalenického bloku u nemocných podstupujících TAVI cestou podklíčkového přístupu.

Do hodnovení jsme zahrnuli 4 pacienty, kteří podstoupili subklaviální TAVI v interskalenickém bloku v roce 2022 (z celkového počtu 127 TAVI), všichni nemocní měli závažnou poruchu ventilačních funkcí na podkladě astmatu a CHOPN. Jeden nemocný ze subklaviálním přístupem nebyl do souboru zahrnut z důvodu preference celkové anestezie. Byla použita klasická technika provedení interskalenického bloku s použitím ultrazvuku, neurostimulátoru a lokálního anestetika. Jednalo se o 2 ženy a 2 muže, průměrný věk 83 let, BMI 29,5. Blokádu zaváděl zkušený anesteziolog, doba trvání nástupu plné blokády byla 19 minut. Všem nemocným byla následně chirurgicky podklíčovým přístupem implantována chlopen Evolut PRO v různých velikostech 23, 26, 29 a Evolut R 34. Všichni emocní tolerovali blokádu dobře, u žádného s pacientů nebyla nutná konverze do celkové anestezie, po výkonu neměl nikdo s pacientů amentní stav ani jiné komplikace. Průměrná délka hospitalizace byla 5,8 dne.

Závěr: použití interskalenického bloku u vybraných nemocných podstupujících TAVI cestou podklíčkové tepny je možné, bezpečné, eliminuje riziko obtížného weaningu a amentních stavů u starších nemocných po použití celkové anestezie