Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KATETRIZAČNÍ LÉČBA MITRÁLNÍ REGURGITACE A UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V JEDNÉ DOBĚ

M. Branny, D. Šipula, J. Mrozek, M. Ráchela, E. Lichnerová, J. Dudíková, R. Madry, M. Warmužová (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Předmětem sdělení je kazuistika nemocného s významnou mitrální regurgitací, fibrilaci síní a historií opakovaných nekurabilních krvácení do GIT při antikoagulační léčbě. U nemocného byl zvolen netradiční způsob léčby. Kazuistika má bohatou obrazovou dokumentaci.

Popis případu:nemocný s bohatou kardiální anamnézou-po opakovaných IM, po chirurgické a opakovaných perkutánních revaskularizacich, po implantaci ICD pro opakované KT. Z důvodu permanentní fibrilace síní nemocný užíval antikoagulační léčbu, která musela být vysazena a následně vyměněna za Klopidogrel poté, co byl celkem 3x hospitalizován pro závažné krvácení do GIT s nutností podávání transfuzí. Při vyšetření GIT pomocí gastroskopie, kolonoskopie, UZ, CT a kapslové enteroskopie byla prokázána fragilní sliznice kolon, nemocný byl léčen substituční léčbou. Při rutinním echokardiografickm vyšetření byla, kromě těžké dysfunkce LK, prokázána závažná sekundární mitrální regurgitace, nemocný byl i přes maximální tolerovanou farmakoterapii ve funkční třídě NYHA III. S ohledem na vysoké operační riziko, nemocný byl, indikován ke katetrizační léčbě mitrální regurgitace a uzávěru ouška levé síně (LAAC) v jedné době. Při plánování výkonu jsme věnovali velkou pozornost výběru místa transseptální punkce tak, aby vyhovovala jak LAAC, tak implantaci MitraClipu. V prvé části intervence jsme uzavřeli ouško levé síně okluderem Watchman Flex 25mm. V druhé ,navazující části výkonu, jsme implantovali jeden MitraClip a zmenšili mitrální regurgitaci o 2 stupně. Při 1-měsíčním sledování nebyl nalezen leak ani trombus na okluderu, přetrvávala malá mitrální regurgitace,  nemocný byl ve funkční třídě I-II NYHA, bez krvácení do GIT při monoterapii Klopidogrelem. Závěr:prezentována kazuistika dokumentuje případ nemocného, u něhož byla ve sdruženém výkonu úspěšně katetrizačně léčena mitrální regurgitace i LAAC.