Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VÝSTUPY GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ JEDINCŮ PŘEŽIVŠÍCH NEISCHEMICKOU SRDEČNÍ ZÁSTAVU (CARDIAC ARREST SURVIVORS)

A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, T. Tavačová, V. Zoubková, M. Kubánek, P. Peichl, M. Segeťová, J. Hašková, H. Wünschová, M. Macek, J. Janoušek, M. Šramko, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Určení příčiny neischemické srdeční zástavy u reprezentativní kohorty jedinců po oběhové zástavě (CAS).
Soubor a Metodika: U 200 případů CAS z různých pracovišť v ČR byla provedena klinicko-genetická konzultace, molekulárně genetické vyšetření a dle potřeby doplněna neinvazivní kardiologická vyšetření (TTE, SaECG, ergometrie, EKG ve vyšších svodech apod.).
Výsledky: Bylo vyšetřeno 120 mužů a 80 žen, průměrný věk při srdeční zástavě byl 35,6±16 let. Jako příčina srdeční zástavy byla na indikujícím pracovišti určena klinická diagnóza idiopatické fibrilace komor (iVF), arytmogenní kardiomyopatie (ACM) a její formy s převážným postižením pravé komory (RVACM), levé komory (LVACM) nebo obou komor (BiVACM), dědičný arytmický syndrom (LQT, BrS, CPVT), arytmogenní prolaps mitrální chlopně (MVP) a hypertrofické kardiomyopatie (HCM) (Tab. 1). Molekulárně genetické vyšetření odhalilo jistou dědičnou příčinu (P/LP DNA variantu) u 54/200 (27%) případů. Nejvyšší záchyt jisté dědičné příčiny byl u klinické diagnózy RVACM (73%), naopak nejnižší u klinické diagnózy LVACM (Tab.1). Genetická stratifikace určila jednoznačnou diagnózu u iVF (21%) a upravila diagnózu v dalších případech především ve smyslu skryté arytmogenní kardiomyopatie (Tab.1).
Souhrn: Většina případů neischemické srdeční zástavy je klinicky nejasné etiologie (iVF), hypertrofická kardiomyopatie je zcela minimálně zastoupena (1/200, po genetické stratifikaci 2/200). Kardiogenetické vyšetření přináší jistou příčinu srdeční zástavy až v 1/3 všech případů a představuje především RVACM bez dosud rozvinutých morfologických změn (gen PKP2 12/200). Následují další maligní genetické diagnózy LQT2 (9/200), LQT3 (7/200) a CPVT (5/200). Výsledky jsou zásadní pro individualizaci péče o CAS a primární prevenci náhlé smrti u příbuzných.

Financováno: NV19-08-00122 a Program EXCELES, LX22NPO5104, Next Generation EU