Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ČASNÁ DEGENERACE CHLOPENNÍ BIOPROTEZY V AORTÁLNÍ POZICI ŘEŠENÁ TAVI VALVE-IN-VALVE.

Z. Komorová, J. Sitar, L. Groch, J. Seménka, M. Novák (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

V kazuistickém sdělení popisujeme případ po chirurgické náhradě aortální chlopně bioprotezou Sorin Perceval S sutureless v roce 2014 s poměrně časnou (za 6 let) vysoce významnou (AVA 0,3cm2) a vysoce symptomatickou degenerací bioprotezy s těžkou depresí funkce levé komory (EF LK 25%) u 90ti leté pacientky s anamnezou ischemické choroby srdeční po infarktu myokardu anterolaterální lokalizace v roce 2012, řešené pPCI s implantací bare metal stentu, s poinfarktovou ejekční frakcí levé komory 60%.
TAVI procedura Valve-In-Valve byla provedena v červenci 2020 s implantací chlopně Medtronic Evolute R velikosti 23 s časným optimálním tonometrickým, angiografickým, echokardiografickým i klinickým efektem. Výkon i další průběh hospitalizace byl bez komplikací. Příznivý průběh přetrvává i po 18ti měsících našeho klinického sledování (ECHO AOVGpp 8mmHg, EF LK 35%, NYHA I).
Procedura TAVI je efektivní a bezpečnou metodou také v indikaci při degeneraci a významné restenoze u pacientů po chirurgické náhradě aortální chlopně bioprotézou, kdy klasická chirurgická reoperace by byla nepřijatelně vysoce riziková.

 

 

Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu "Nové zobrazovací, výpočetní a analytické metody v diagnostice a monitoraci kardiovaskulárních onemocnění" číslo MUNI/A/1462/2021 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022.