Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TAVI ANEB NA CO SI SESTRA TROUFNE? TÉMATICKÝ OKRUH: INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

L. Nováková, L. Brůčková , E. Buksová, D. Ivanská, K. Machová , L. Moučková, B. Píšová, H. Směšná, J. Kubánková, V. Kočka (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

Cíl: Aortální stenóza je nejčastější získaná chlopenní vada dospělého
věku a katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) je méně invazivní
metodou léčby. Prezentujeme analýzu role sestry – specialistky při
poskytování tohoto moderního výkonu.
Soubor a Metodika: Retrospektivní analýza role sestry u všech TAVI
výkonů provedených ve FNKV v letech 2020 a 2021. Tým sester se podílí
na edukaci, plánování TAVI včetně koordinace a předoperační přípravě,
rouškování a instrumentace, přípravě samoexpandibilní i balonkem
expandibilní protézy. Od listopadu 2019 tým sester pod dohledem
operujících lékařů podává analgosedaci bez přítomnosti
anesteziologického týmu u poloviny pacientů. Představíme metodiku
těchto sesterských kompetencí včetně bohaté obrazové dokumentace.
Výsledky: Společným úsilím lékařů a sester se podařilo optimalizovat
TAVI výkon z mnoha pohledů. TAVI koordinátorka významně zkrátila
čekací dobu na TAVI. Příprava TAVI protézy sestrou je velmi úspěšná a
přispívá k časové efektivitě výkonu. Analgosedace vedená sestrou je
bezpečná a má potenciál ke zkrácení výkonu i doby pobytu na JIP.
Závěr: Tým sester se podílí na úspěšném TAVI programu ve všech jeho
fázích. Specializace sester na specifické vysoce odborné činnosti je
efektivní a zvažujeme další rozšíření kompetence sester například
směrem k analýze CT před TAVI nebo k telefonickému sledování pacientů
po TAVI.