Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMBINACE ROTAČNÍ ATEREKTOMIE A KORONÁRNÍ LITOTRYPSIE U NEMOCNÝCH S VYSOCE KALCIFIKOVANÝMI STENÓZAMI VĚNČITÝCH TEPEN.

M. Ružičková, A. Trlíková (Bratislava, SR, Bratislava)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

 

Rotační aterektomie (rotablace) se již řadu let používá u pacientů s těžce kalcifikovanými věnčitými tepnami, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI). Je nepostradatelná především u nemocných s kalcifikovanými stenózami, do kterých nelze zavést balonkový katetr nebo v kterých se balonkový katetr nedostatečně rozpíná, či u dlouhých extrémně kalcifikovaných lézích.
Koronární litotrypsie je naopak technicky mnohem snazší, rychlejší a využívá rázových vln, které rozbíjejí kalcifikované stenózy. Nevýhodou je robustnost katetru, který do kritických kalcifikovaných stenóz často nelze zavést.
V našem sdělení představíme pacienta, u kterého jsme s výhodou využili kombinace obou metod. Rotablace nám umožnila vytvořit dostatečné vnitřní lumen v koronární arterii a tím zavedení katetru k provedení koronární litotrypsie, pomocí kterého jsme rozbili hrudky kalcia v koronární stěně. Výkon jsme dokončili vysokotlakým balonkovými dilatacemi a implantací stentu.
Kombinace rotablace a koronární litotrypsie je velmi výhodná u komplexních, těžce kalcifikovaných stenóz, kde použití samotné balónkové dilatace by vedlo k technickému neúspěchu nebo nedostatečnému rozepjetí implantovaného stentu