Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PROBLEMATIKA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U PACIENTŮ S COVID-19 - BOJ S ČASEM I TECHNIKOU

M. Navrátilová, J. Malík, E. Horálková (Praha)
Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - nurses, 19. konference ČAAK

Zástava srdce je nekompromisní. Každá vteřina může zachránit lidský život. Poté nastává boj s časem, kde musí být nekompromisní každý z nás. Rychlost v úspěchu záhájení kardiopulmonální resuscitace a její účinnost je jedním z hlavních faktorů. KPR je tedy komplexní zásah zahrnující řízení dýchacích cest, ventilaci, kompresi hrudníku, lékovou terapii a defibrilaci. Resuscitace pacientů s COVIDem obvykle znamená daleko komplikovanější výchozí podmínky, se kterými jsou spojená vyšší rizika. Důležitou součástí jsou zejména ochranné pomůcky pro zdravotnický personál.
Sdělení poukáže nejen na doporučený postup KPR u pacientů s COVID-19, ale i na náročnost ochrany zdravotnického personálu včetně snahy o časnou KPR s využitím zdravotnické techniky. Poukázáno bude na riziko přenosu COVID pro zachránce během provádění KPR. Infekční podstata onemocnění významně mění postupy zachránců. Jsou nuceni využít ochranných pomůcek, které celý proces nejen zpomalí, ale také zkomplikuje. Lze tedy očekávat, že těmto faktorům budou odpovídat i samotné výsledky. Osvojení daných postupů, zajistí lepší výsledky a minimalizaci poškození pacientů nejen s COVID-19.