Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV TEJPOVÁNÍ NA STŘEVNÍ PERISTALTIKU U PACIENTŮ NA UPV

A. Zezulková, P. Nerušilová, V. Zdráhalová (Olomouc)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

Prezentace podpůrné metodiky,,tejpování“ břišní stěny u pacientů na UPV v intenzivní péči. Tato technika je alternativou pro přirozenou obnovu střevní peristaltiky a vyprazňování analgosedovaných a při tom ventilovaných klientů.
Cílem tedy bylo zda tejpování ovlivňuje nějakým způsobem střevní peristaltiku.
Metodika byla volena pomocí sledování dvou skupinu nemocných, kdy první skupina měla standardně vedenou rehabilitaci a péči o peristaltiku a druhá rozšířenou o tejpování břicha.
Výsledkem bylo posouzení obou skupin pacientů, kdy tejpování vybrané skupiny pozitivně působí na podporu střevní peristaltiky a tedy dochází k optimální tonizaci tkání a podpoře svalů v pohybu, čímž je ovlivněn stav vnitřních orgánu a jejich funkci.