Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

POLOHOVÁNÍ PACIENTŮ S KARDIORESPIRAČNÍM SELHÁNÍM NA JIP

L. Šikorská (Olomouc)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

Kardiorespirační selhání je jedním s nejzávažnějších stavů vyskytující se na jednotkách intenzivní péče. Tento stav podmiňuje neschopnost respiračního systému zajistit adekvátní výměnu plynů a srdce neplní funkci pumpy. Výsledkem je poté hyperkapnie, hypoxémie nebo obojí současně. Tato prezentace poukazuje především na polohování a další ošetřovatelské intervence jako nezbytnou součást léčby tohoto život ohrožujícího stavu.