Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI ATYPICKÉM ODSTUPU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z LEVÉHO KORONÁRNÍHO SINU

V. Bednárová, A. Nagy, V. Kincl , J. Seménka, E. Šimarová (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

Vrozené anomálie koronárních arterií jsou zřídka se vyskytující odchylky v anatomii a představují relativně vzácné nálezy při koronarografickém vyšetření. Důsledky přítomnosti koronární anomálie mohou být benigní, ale v některých případech, zvláště v případě anomálního odstupu koronární arterie z protilehlého sinu mohou mít závažné následky (1-3).
V našem sdělení předkládáme kazuistiku 48- letého pacienta s akutním infarktem myokardu spodní stěny při atypickém odstupu pravé koronární arterie (ACD) z levého koronárního sinu s interarteriálním průběhem.


Klíčová slova: anomálie koronárních arterií, atypický odstup pravé koronární tepny, akutní infarkt myokardu


Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu
"Nové trendy v diagnostice a terapii kardiomyopatií" číslo MUNI/A/1685/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021