Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV VA ECMO NA HEMODYNAMIKU AKUTNĚ DEKOMPENZOVANÉHO CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Hála, M. Mlček, P. Ošťádal, M. Popková, D. Janák, T. Bouček, S. Lacko, J. Kudlička, P. Neužil, O. Kittnar (Praha)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Venoarteriální (VA) ECMO je rozšířenou metodou léčby oběhové dekompenzace. V experimentech byla tato podpora aplikována zatím pouze u akutní srdeční slabosti nebo zdravého oběhu. Cílem naší experimentální práce je popis vlivu zvyšujícího se mimotělního průtoku (EBF) na práci levé komory (LK) u dekompenzovaného chronického srdečního selhání.

Chronické srdeční selhání bylo indukováno na prasečím modelu protokolem s dlouhodobou rychlou kardiostimulací. Následně bylo zavedeno VA ECMO u 5 zvířat. Při stupňovitě zvyšovaném mimotělním průtoku (od minimálního průtoku do 5 l/min) byly měřeny hemodynamické parametry pomocí plicnicového a impedančního PV katetru umístěného v dutině LK, orgánově specifická perfúze a oxygence.

Chronická tachykardie vedla k dekompenzovanému srdečnímu selhání s průměrným srdečním výdejem 2.5±0.15 l/min, maximálním tlakem v LK 38±9 mmHg a dilatací levé komory na 174±33 ml. Při zvyšování EBF byl pozorován postupný nárůst maximálního tlaku v LK až na 65±6 mmHg a zvýšení středního aortálního tlaku (pro oba P<0.01). Dále se průtok mozkem zvýšil o 127% a saturace mozku vzrostla o 30%. Na druhou stranu parametry práce ukazují na zvyšování nároků na funkci LK: end-diastolický objem vzrostl z 174±33 na 200±32 ml a práce LK vzrostla z 1434±941 na 1892±1036 mmHg*ml (vše P<0.05).

Uvedené experimentální výsledky jsou porovnatelné s klinickými zkušenostmi a ukazují, že nadměrný mimotělní průtok VA ECMO má negativní vliv na práci dekompenzované chronicky selhané levé komory. Mimotělní průtok by tak měl být nastaven s ohledem nejen na tkáňovou perfúzi, ale i na parametry LK.