Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH FOTBALISTŮ V NÁVAZNOSTI NA SPORT

M. Rezek, J. Sitar , J. Semenka, O. Hlinomaz , M. Novák, L. Groch (Brno)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Prezentujeme kazusitická sdělení do jjisté míry podobných případů 3 mladých fotbalistů s rozsáhlým akutním infarktem myokardu přední stěny, který vznikl krátce po intenizivní fyzciké aktivitě - fotbalovém záapase. Vzhledem k nepřítomnosti aterosklerotických změn u těchto mladých sportovců ve věku 20, 22 a 32 let  se nabízela úvaha o jiné etiologii než athero-trombotické. U dvou pacientů byla snaha pátrat po etiologii za pomocí intravaskulární diagnostiky - optické koherentní tomografie a intravaskulárního ultrazvuku, přesto je finální rozvaha o příčině vzniku infarktu u těchto pacientů spekulativní. U všech pacientů byl uváděn úder do hrudníku v průběhu sportovní aktivity, přesto jednoznačné postižení ve smyslu disekce koronární tepny se prokázat nepodařilo. Ve všech případech se jednalo o rozsáhlý infarkt myokardu s trombotickýcm postižením proximálního úseku RIA. V literatuře je akutní infarkt myokardu jako možná příčina náhlých srdečních příhod u mladých sportovců uváděn vzácně  a nepatří do diferenciální diagnostiky na první místa. Tyto kazusitické případy dokumentují nutnost zvažovat možný akutní koronární syndrom i u velmi mladých a anamesticky zdravých pacientů.