Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC S FUNGOVÁNÍM REGIONÁLNÍHO CENTRA PRO NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

J. Seiner, J. Karásek, M. Strýček, R. Polášek (Liberec)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Úvod: Mimonemocniční srdeční zástava (OHCA) patří mezi hlavní příčiny úmrtí dospělé populace. Nejčastější příčinou OHCA jsou kardiovaskulární onemocnění. Od dubna 2016 jsou v libereckém kraji pacienti po OHCA s předpokládanou kardiální příčinou zástavy přijímáni primárně do Centra pro nemocné po srdeční zástavě (CAC). Prezentujeme výsledky dvouletého fungování CAC.

Metodika: Data byla sbírána formou prospektivního registru, do kterého byli konsekutivně zařazeni všichni pacienti hospitalizovaní v CAC po OHCA a úspěšné kardiopulmonální resuscitaci od roku 2016. Výsledky jsou porovnány s registrem pacientů přijatých do Kardiocentra KNL po OHCA v letech 2013-2016.

Výsledky: Od od roku 2013 bylo přijato celkem 260 pacientů po OHCA. 113 pacientů bylo přijato od dubna 2016 v režimu CAC. Po zřízení CAC došlo k nárůstu přijatých pacientů o 34,6% na 1,09 pacientů týdně. V porovnání s pacienty přijatými v předchozím období se sledované populace pacientů významně nelišily v základních demografických charakteristikách. Populace se lišila v podílu pacientů s iniciálně defibrilovatelným rytmem 74,8% vs 63,7% (p: 0,03). Navzdory tomu se etiologie zástavy významně nelišila. Kardiovaskulární etiologie byla příčinou 71,4% vs 77,9% (p: 0,42), STEMI bylo příčinou 29,3% vs 32,7% (p: 0,64) zástav. Selektivní koronarografie byla provedena u 63,9% vs 61,1% (p:0,46) pacientů. 30 denní mortalita souborů se nelišila 36,7 vs 41,6% (p: 0,53). 46,3% vs 38,9 % (p:0,18) přijatých pacientů bylo propuštěno v dobrém neurologickém stavu (CPC 1, 2). Transport pacientů ze vzdálenějších míst regionu nevedl ke zhoršení prognózy. I přes signifikantně delší transport se pacienti nelišili ve vstupních hemodynamických parametrech ani v mortalitě.

Závěr: Koncept CAC je v regionálních podmínkách dobře proveditelný. Přes navýšení počtu pacientů se výrazně nemění jejich struktura ani prognóza.