Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROBLEMATIKA PODÁNÍ ZNÁMÉ KONTRASTNÍ LÁTKY U KATETRIZOVANÝCH KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA KJ VE FNKV, V SOUVISLOSTI S HYDRATACÍ PACIENTA

M. Nedělkovová
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cil: Cílem přednášky je seznámit s problematikou podání známé kontrastní látky u katetrizovaných kardiologických pac.ve FNKV,hospitalizovaných na KJv určitém období a to ,zejména v souvislosti s hydratací v předkatetrizační a postkatetrizační péči av závislosti  se stanovením optimálních ošetřovatelských diagnóz.

Metodika:Stanovení nežádoucích účinku známé kontrastní látky,podávané katetrizovaným pacientům v určitém období.Stanovení optimálních ošetřovatelských diagnóz u těchto pacientů.

Výsledky:Pouze informovaný ošetřovatelský personál může poskytnout pacientovi optimální ošetrovatelský proces.

Závěr: Při stálem vývoji dokonalejších farmak i léčebných postupů,zústáva prioritou individualita pacienta a péče ošetrujíciho personálu na odpovídajíci odborné ´urovni.