Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KAZUISTIKA U 75.LETÉHO PACIENTA S MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ

I. Perháčová (Košice, SR)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CĺL: Cílem mé přenášky je sdělit problematiku pacienta prijatého na koronárni jednotku se susp.diagnózou AIM,která byla vyloučena a včasnou reakcí a velmi rychlou diagnostikou plicní embolie se zahájila včasná terapie actilýsou.

Metodika: Zhodnocení průběhu hospitalizace.V mém sdělení se jedná o komplikovaného pacienta u kterého byla při příjmu relativní kontraindikace trombolýzy,byla zahájená diagnostika plicní embolie a následne podána actilysa.Jedná se o pacienta po craniotraumatu v roce 2003 s impresivní  otevřenou frakturou front.kosti,s traumatickým hematomem frontálně vlevo,bilat.kontuse mozku......

ZÁVĚR: Sledování dalšího stavu pacienta po propušténí z naší péče v rámci monitoru rizikových pacientů po trombolýze.