Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MRSA INFEKCE U NEMOCNÉHO PO PROTRAHOVANÉ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

J. Bělohlávek, R. Škulec, P. Poláček, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Staphylococcus aureus (SA) je častou příčinou jak běžných kožních a měkko-tkáňových infekcí, tak invazívních nozokomiálních infekcí v nemocnicích a hlavně na jednotkách intenzívní péče (JIP). Léčba infekcí SA je náročná a přes dostupnost vysoce antibiotik může být spojena s až 25 % mortalitou. Proti kmenu rezistentnímu na meticilin - MRSA (methicillin resistant staphylococcus aureus) je většina protistafylokokových antibiotik neúčinná.
Kazuistika: 82-letý nemocný byl přivezen záchrannou službou po cca 30 minutové kardiopulmonální resuscitaci (KPR) pro akutní infarkt myokardu komplikovaný primární fibrilací komor (celkem 8 defibrilací). Byl zahájen protokol mírné hypotermie a pacient byl převezen na katetrizační sál. Urgentní koronarografie prokázala významnou stenozu RIA s trombem a těsnou stenozu odstupu silného RIVP. Byla provedena PCI se stentem obou stenóz s výborným výsledkem. Následný hospitalizační průběh byl nepříznivý především stran neurologického nálezu, nedošlo k úpravě mozkových funkcí. 7. den po přijetí byl z mikrobiologického vyšetření sputa hlášen kmen MRSA. Byla zavedena hygienicko-epidemiologická opatření a izolace nemocného. Vzhledem k infaustní prognóze byl stav řešen konzervativně a 18. den po přijetí nemocný zemřel.
Diskuze a závěr: autoři se pokusili upozornit kardiologickou obec na významné hygienicko-epidemiologické dopady vyplývající z rostoucího problému výskytu multirezistentních nozokomiálních infekcí, kde zvláště infekce nemocných s chlopňovými vadami, případně po kardiochirurgických výkonech může mít dalekosáhlé důsledky. Lze očekávat, že se s takto závažnými infekcemi budeme setkávat i na kardiologických jednotkách.