Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PORUCHY METABOLISMU CHOLESTEROLU U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU: VLIV LÉČBY ATORVASTATINEM

V. Blaha, A. Šmahelová, R. Hyšpler, D. Solichová, A. Tichá, D. Černohorský, J. Zajíc, Z. Zadák (Hradec Králové)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Studovali jsme 75 pacientů, 30 s diabetem 2.typu a 30 non-diabetických osob s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění, a 15 zdravých kontrolních osob. Analyzovali jsme plasmatické steroly metodou HPLC, a studovali jsme změny při léčbě atorvastatinem 10mg denně. Výsledky: Diabetici vykazovali signifikantně vyšší tělesnou hmotnost, body mass index, systolický krevní tlak, glykémii a glykovaný hemoglobin (P<0,05). Diabetici měli signifikantně zvýšené koncentrace lathosterolu (parametr syntézy cholesterolu), a snížené koncentrace sitosterolu a campesterolu (parametry absorpce cholesterolu). Hodnocení indexů sterol/cholesterol přineslo stejné výsledky. Non-diabetici vykazovali non-signifikantní rozdíly v obsahu non-cholesterolových sterolů. Léčba 10mg atorvastatinu denně signifikantně snížila koncentraci celkového a LDL-cholesterolu u diabetiků 2. typu (P<0,05). U pacientů bez diabetu nedošlo k signifikantním změnám lipidémie (zejména v důsledku variací lipidového profilu v rámci fenotypu smíšené dyslipidémie) ani non-cholesterolových sterolů v závislosti na léčbě statinem. Naproti tomu u diabetiků léčených atorvastatinem jsme prokázali signifikantně nižší koncentraci lathosterolu a indexu lathosterol/cholesterol, a signifikantně vyšší koncentraci campesterolu a indexů sitosterol/cholesterol a campesterol/cholesterol (P<0,05). Závěr: Poruchy metabolismu lipidů resp. cholesterolu u diabetu mellitu 2. typu jsou asociovány s parametry snížení absorpce cholesterolu resp. zvýšení syntézy cholesterolu. Léčba atorvastatinem vede k úpravě poruch metabolismu cholesterolu v této skupině pacientů. Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM0021620820 a grantem IGA MZ ČR č. NB/8497-3.