Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ U AKUTNÍCH KORONAROGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ V PRACOVNÍ DOBĚ A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, M. Slabák, J. Střelec (Zlín)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Při pilotní analýze akutních koronarografií (direktních PCI) u nemocných ošetřených na našem pracovišti v roce 2004 jsme zjistili, že pacienti katetrizovaní v mimopracovní době mají kratší dobu mezi vznikem potíží a dojezdem na angiografický sál. Na základě těchto zjištěných dat jsme podrobně prospektivně sledovali jednotlivé časové intervaly u 366 akutních nemocných ošetřených v roce 2005. I v této kohortě pacientů jsme zjistili setrvalý trend kratší doby od vzniku potíží do začátku ošetření v mimopracovní době (4 hod 07 min vs. 5 hod 39 min; p=0,0006). Nejvýznamněji se na rozdílu obou skupin podílela doba od vzniku potíží do stanovaní diagnózy (3 hod 07 min vs. 4 hod 22 min; p=0,002), přičemž rozhodujícím činitelem bylo rozhodování nemocného, kdy se rozhodne volat o pomoc a rovněž způsob stanovení diagnózy (v mimopracovní době převážně lékař rychlé lékařské pomoci, v pracovní době v nezanedbatelném počtu cestou praktického lékaře odesílajícího nemocného ke specialistovi na EKG). Rozdíl v době od stanovení diagnózy do příjezdu na angiosál vykazoval rovněž rozdíl ve prospěch zásahu v mimopracovní době, ovšem nebyl statisticky významný (1 hod 01 min vs. 1 hod 17 min; p=0,1). Nemocní ošetření primárně v mimopracovní době měli trend ke kratší době hospitalizace, menší nemocniční mortalitě a menšímu výskytu komplikací.
Prezentované údaje se vztahují k regionu s poměrně velkým zastoupením venkovského obyvatelstva a mohou se diametrálně lišit od údajů z velkoměstských aglomerací.