Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

FREKVENCE RESPONDÉRŮ NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

R. Hazuková (Hradec Králové)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Srdeční resynchronizační terapie (SRT) je uznávanou metodou léčby pokročilého srdečního selhání, které je spojeno s poruchou nitrokomorového vedení a které zůstává symptomatické i přes optimalizovanou farmakoterapii. SRT obnovuje koordinovaný srdeční stah prostřednictvím simultánní stimulace pravé a levé komory srdeční. Příznivý hemodynamický efekt SRT byl prokázán v řadě krátkodobých i dlouhodobých studií. I přes současně platná indikační kritéria (tabulka) je známé, že ne všichni pacienti prospívají z uvedené srdeční podpory. Často je citováno vysoké procento pacientů, u nichž dojde po implantaci SRT ke klinickému zlepšení (70-80% respondérů). Tento údaj však není v literatuře dobře podložen. V tomto přehledném sdělení přinášíme stratifikaci dosavadních tématických prací. Zvláštní pozornost je zaměřena na způsob definice respondérů a jejich zastoupení ve sledovaných souborech.     

 Refrakterní srdeční selhání při optimální farmakoterapii  › 6 měsíců
 Dilatační "kardiomyopatie" (end diastolický diametr levé komory)  › 60mm
 New York Heart Association    II/III   (event. IV)
 QRS  › 150ms   (event. › 120ms a dyssynchronie)
 Ejekční frakce levé komory   › 0,35