Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

JE ŠIKANA NA PRACOVIŠTI PODCEŇOVANÝM PROBLÉMEM SOUČASNOSTI?

I. Perháčová (Košice, SR)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CÍL: Cílem přednášky je informovat zdravotníckou veřejnost o podstatě pojmu ŠIKANA NA PRACOVIŠTI.Priblížit zdravotníkům pojmy: mobbing,lobing,bossing a přimet zdravotnícky personál se zamyslet nad podstatou těchto pojmů.

Metodika: Zhodnocení průbehu 100 respondentů,kterí byli z řad zdravotníckého personálu vybrani náhodným výběrem.Z dotázaných byly vyloučené osoby,které nejsou v současné době v pracovním poměru(důchodci,ženy na mateřské dovolené,pracující v dlouhodobé pracovní neschopnosti) Z dotázaných bylo 80 žen a 20 mužů.Konečný vzorek se proto skláda z respondentů,kteří pracují,a kteří tudíž mohou mít s tímto problémem osobní zkušenost.Jená se o respondenty pracující v naší nemocnici jako SZP a lékaře,kteří jsou zaměstnáni na naší klinice na plný úvazek.Samotný výzkum probéhl v měsících září 2005-prosinec 2005.

Závěr:V současné době jsou tyto pojmy obecně známe z medíí i ze zahraničních agentur.Tato studie ale ukázala,že problémy o kterých se "nesmí,nemůže, nebo nechce" mluvit potkávají každého z nás denně,ale jde hlavně o to,jak jim budeme ochotní čelit a do jaké míry těmto projevům dáme šanci ovlivňovat naše konání v každodenním pracovním koloběhu.