Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EVROPSKÝ REGISTR PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ (EHS-PCI) – ČESKÉ ZKUŠENOSTI

O. Hlinomaz, R. Čerbák, P. Kala, I. Varvařovský, E. Petrikovits, P. Widimský (Brno, Pardubice, Praha)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Evropský registr perkutánních koronárních intervencí je novým registrem Evropské kardiologické společnosti. Nábor nemocných do registru byl zahájen 1. července 2005 a do 5.ledna 2006 do něj bylo zařazeno v pěti českých centrech 1310 nemocných. V Evropě bylo celkem zařazeno 11470 pacientů po perkutánní koronární intervenci, nejvíce v Portugalsku, dále v České republice a v Belgii. Průměrný věk českých nemocných je 65 let, v 70% se jedná o muže. 25% nemocných kouří, 67% má hypertenzi, 46% hypercholesterolemii a 30% diabetes mellitus. 30% pacientů přišlo jako STEMI a 10% jako akutní NSTEMI. PCI na více stenozách jsme provedli u 8%, na kmeni ACS u 1% a na aortokoronárním bypassu ve 2% případů. Mortalita činila 1%, reinfarkt 1,5%, krvácení 1% a tromboza stentu se vyskytla u 1,3% pacientů po PCI.
Evropský registr perkutánních koronárních intervencí je významným registrem, který budou pravděpodobně využívat všechna intervenční centra u nás. Jeho nespornou výhodou je možnost srovnání kvality naší péče s ostatními evropskými zeměmi.