Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VYUŽITÍ A EFEKTIVITA TRANSTELEFONNÍHO PŘENOSU 12-TI SVODOVÉHO EKG V RÁMCI ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

O. Toman, J. Pařenica, M. Poloczek, P. Kala, P. Jeřábek, M. Orban, O. Hlinomaz, P. Urbánek, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Zkrácení přednemocniční péče a časových intervalů je jedním z klíčových úkolů v organizaci péče o pacienty s akutním koronárním syndromem (AKS). Zejména u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI) je cílem co nejčasnější obnovení průtoku v infarktové koronární tepně.
Metodika: Od ledna 2005 využívají obě brněnská kardiocentra ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) Jihomoravského kraje systém 12-ti svodového transtelefonního EKG přenosu přímo z vozu ZZS. Záznam je vyhodnocen lékařem Koronární jednotky (KJ) a na základě následného konferenčního hovoru mezi lékařem KJ a lékařem ZZS je rozhodnuto o primárním transferu do kardiocentra nebo do příslušné regionální nemocnice.
Na KJ IKK FN Brno bylo k dnešnímu datu odesláno celkem 96 záznamů transtelefonního 12-ti svodového EKG. Jednalo se v 9 případech o akutní STEMI (3% všech STEMI léčených na našem pracovišti primární PCI v roce 2005). Dalších 8 pacientů bylo hospitalizováno pro NSTEMI nebo nestabilní anginu pectoris, celkem bylo tedy primárně do kardiocentra k časné intervenční léčbě převezeno 17 pacientů s AKS (17,7% ze všech záznamů). Další 3 pacienti byli přímo transferováni pro atrioventrikulární blokádu 3. stupně, 1 pro akutní srdeční selhání, 1 pro atypické thorakalgie.
Na KJ IKAK FN Sv. Anna Brno bylo za stejné období odesláno 150 záznamů, v 10% se jednalo o pacienty se STEMI indikovaných k primární PCI.
Závěr: Transtelefonní 12-ti svodový EKG záznam pořízený ZZS zkracuje u indikovaných pacientů dojezdové časy do kardiocentra by-passem regionální nemocnice o 1-2 hodiny. Dle našich zkušeností je nyní cca 25% mimobrněnských pacientů převáženo přímo do kardiocentra. V současném trendu časného invazívního přístupu u většiny pacientů s AKS očekáváme další nárůst přímo transferovaných pacientů. V roce 2006 již byla podobně zahájena spolupráce se ZZS Kraje Vysočina.